logo urząd marszałkowski

 

Zadanie: „Zakup wyposażenia do sali budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Kraczkowa do przeprowadzenia inicjatywy Uniwersytet Samorządności”

Cel:

Stworzenie warunków umożliwiających przeprowadzenie inicjatyw edukacyjnych w ramach koncepcji „Uniwersytet Samorządności” objętej Podkarpackim Programem Odnowy Wsi na lata 2021-2025.

W ramach I etapu projektu zakupiony zostanie sprzęt umożliwiający przeprowadzenie inicjatyw edukacyjnych w II etapie jego realizacji, m.in.: krzesła tapicerowane (72 szt.), stoły konferencyjne (18 szt.), projektor multimedialny wraz z rzutnikiem i ekranem projekcyjnym, kolumna aktywna, gimbal, ekspres do kawy oraz warnik do wody.

Zadanie realizowane przy udziale Partnerów tj.:

  • Ochotnicza Straż Pożarna w Kraczkowej,
  • Ludowy Klub Sportowy w Kraczkowej,
  • Rada Rodziców w Kraczkowej.

Całkowita wartość projektu wynosi: 30 863,25zł

Dofinansowanie z budżetu Województwa Podkarpackiego: 15 000,00 zł

Wysokość środków własnych: 15 863,25 zł