logo urzędu marszałkowskiego

 

Zadanie: „Poprawa stanu technicznego budynku Ośrodka Kultury w miejscowości Handzlówka poprzez remont pomieszczeń”, w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025.

W ramach zadania nastąpi przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia znajdującego się na parterze na potrzeby toalet. Wyremontowany zostanie korytarz wraz z klatką schodową i balustradami. Ponadto modernizacji poddana zostanie instalacja elektryczna oraz wodno-kanalizacyjna.

Powyższe zadanie realizowane przy udziale partnerów:

  • Ochotnicza Straż Pożarna w Handzlówce,
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Handzlówce,
  • Ludowy Klub Sportowy „GROM SZiK” w Handzlówce.

Całkowita wartość projektu wynosi 32 951,49 zł

Dofinansowanie z budżetu Województwa Podkarpackiego: 12 000,00 zł

Wysokość środków własnych: 20 951,49 zł.

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5