ds cierpisz logo

Zadanie pn. „Przeprowadzenie otwartych, bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców powiatu łańcuckiego w zakresie produktu ekologicznego, obsługi komputera, możliwości poprawy efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych oraz możliwości dofinansowania NGO”

Cel:

Przeprowadzenie inicjatyw edukacyjnych w ramach koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” objętej „Podkarpackim Programem Odnowy Wsi na lata 2017-2020”.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną 4 inicjatywy edukacyjne:

  • Blok ekologiczny („Produkt ekologiczny i tradycyjny”)
  • Blok ekologiczny (program „Czyste powietrze”)
  • Blok samorządowo - obywatelski („Możliwość dofinansowania NGO”)
  • Blok zajęć praktycznych („Obsługa Internetu i Profilu Zaufanego”)

Planowane efekty dla uczestników po zrealizowaniu szkoleń:

  • Wzrost wiedzy uczestników z różnych dziedzin.
  • Wzrost świadomości znaczenia edukacji w życiu.
  • Zainspirowanie uczestników do zwiększenia swej aktywności w życiu społecznym.
  • Nawiązanie i utrzymanie więzi oraz kontaktów między mieszkańcami poszczególnych gmin.

Całkowita wartość projektu wynosi: 20 142,87 zł

Wnioskowana kwota pomocy: 15 000,00 zł

Wysokość środków własnych: 5 142,87 zł