Obraz na stronie logo_szkoly_2018.png

 

Projekt p.n.

„INTERAKTYWNI - KOMPETENTNI - PROFESJONALNI –

program wsparcia szkół w Gminie Łańcut” 

 

Cel i opis projektu:

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych u 585 uczniów i 585 uczennic oraz wzrost kompetencji 41 nauczycieli i 205 nauczycielek 9 szkół podstawowych w Gminie Łańcut przez objęcie przedmiotowych szkół wsparciem w formie zajęć dla uczniów, szkoleń dla nauczycieli oraz doposażenia pracowni szkolnych w terminie od 01.08.2018 do 30.06.2020.

Projekt jest odpowiedzią na problemy zidentyfikowane w diagnozach każdej ze szkół. Uczestnikami projektu, z zachowaniem równości szans, niedyskryminowania, dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości kobiet i mężczyzn są uczniowie i nauczyciele 9 szkół podstawowych Gminy Łańcut.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone:

1. Szkolenia dla nauczycieli/nauczycielek obejmujące trzy typy wsparcia:
 • stosowanie metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) (TYP1)
 • wykorzystanie metod eksperymentu w dydaktyce (szkolenia dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych) (TYP2)
 • Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (TIK) (TYP3)

2. Zajęcia dodatkowe dla uczniów obejmujące następujące treści:

Zajęcia skierowane do uczniów i uczennic klas I-III

 • Mali Poligloci – kółko języka angielskiego z wykorzystaniem TIK (TYP1)
 • Tropiciele Przyrody  - kółko doświadczeń i eksperymentów (TYP2)
 • Kreatywne Cyberludki – koło rozwijające umiejętności cyfrowe u dzieci (TYP3)

Zajęcia skierowane do uczniów i uczennic klas IV-VI

 • Cyferki pod lupą – koło matematyczne z wykorzystaniem TIK (TYP1)
 • English na co dzień - koło komunikacji językowej (TYP1)
 • Młodzi Naukowcy – eksperymentalne koło przyrodniczo-ekologiczne (TYP2)
 • Myszk@ -  kółko grafiki komputerowej (TYP3)

Zajęcia skierowane do uczniów i uczennic Klasy VII, VIII i IIIG

 • Praktyczni i Przedsiębiorczy – koło matematyczne ( TYP1)
 • Mistrzowie Języka – koło języka angielskiego z w wykorzystaniem TIK (TYP1)
 • Młodzi Odkrywcy – eksperymentalne koło fizyczno – geograficzne (TYP2)
 • Przyjaciele nauki – eksperymentalne koło biologiczno – chemiczne (TYP2)
 • Miłośnicy świata cyfrowego - koło informatyczne (TYP3)

3. Doposażenie szkół objętych Projektem w pomoce dydaktyczne m.in. mikroskopy, rzutniki multimedialne z ekranami, zestawy preparatów, stacje meteorologiczne, programy multimedialne, laptopy dla ucznia, laptopy dla nauczycieli, tablice interaktywne, programy edukacyjne do nauki języka angielskiego oraz matematyki. 

Planowane efekty realizacji:

 • Podniesienie przez uczniów i uczennice wiedzy i umiejętności kluczowych, które będą wykorzystywać w dalszej edukacji, a następnie na rynku pracy.
 • Podniesienie przez nauczycieli i nauczycielki kwalifikacji, które wykorzystają do realizacji Projektu i w ramach codziennej pracy dydaktycznej.
 • Doposażenie pracowni szkolnych, które umożliwi poprawę jakości nauczania na obszarze całej Gminy Łańcut.

Całkowita wartość projektu wynosi:  2 070 845,89 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 760 219,00 zł

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Dotacja z budżetu państwa: 207 084,59 zł

Wkład własny Gminy Łańcut: 103 542,30 zł