Obraz na stronie leader_prow_2018.jpg

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Nazwa operacji: „Budowa obiektów małej architektury o charakterze rekreacyjnym w Gminie Łańcut”

Cel operacji: Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Łańcut poprzez budowę siłowni plenerowych

Przewidywane wyniki operacji: W wyniku realizacji operacji powstanie 7 siłowni zewnętrznych w sołectwach Gminy Łańcut tj. Albigowej, Cierpiszu, Kosinie, Kraczkowej, Rogóżnie, Soninie i Wysokiej. Wszystkie urządzenia siłowni umieszczone zostaną na nawierzchni bezpiecznej z kostki gumowej SBR z nakładką EPDM, a dojście do urządzeń zostanie utwardzone kostką brukową betonową. Ponadto zainstalowane zostaną ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery oraz wieszaki na ubrania. W poszczególnych miejscowościach zostanie zamontowanych:

Albigowa - 8 urządzeń (orbitrek, odwodziciel, rower, prasa nożna, twister, wyciskanie siedząc, motyl, wioślarz)

Cierpisz - 8 urządzeń (orbitrek, odwodziciel, rower, prasa nożna, twister, wyciskanie siedząc, motyl, ławka)

Kosina - 9 urządzeń (orbitrek, odwodziciel, rower, prasa nożna, twister, motyl, wioślarz, poręcze, biegacz)

Kraczkowa - 9 urządzeń (orbitrek, odwodziciel, rower, prasa nożna, twister, wyciskanie siedząc, poręcze, biegacz, wioślarz)

Rogóżno – 9 urządzeń (orbitrek, odwodziciel, rower, prasa nożna, twister, biegacz, motyl, ławka, wioślarz)

Sonina  - 9 urządzeń (orbitrek, odwodziciel, rower, prasa nożna, twister, wyciskanie siedząc, motyl, ławka, wioślarz)

Wysoka - 8  urządzeń (orbitrek, odwodziciel, rower, prasa nożna, twister, wyciskanie siedząc, motyl, ławka,)

Nazwa działania PROW  2014-2020: poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Wartość projektu:  319 284,04 zł

Wartość uzyskanego dofinansowania: 203 160,00 zł