Obraz na stronie rpo_podk_rp_2018.jpg

Projekt pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF”

Cel: Utworzenie sieci Centrów Promocji Dziedzictwa Kulturowego propagujących Etnokrainę Franciszka Kotuli na terenie ROF.

Efekty realizacji:

Nadbudowa, przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Kultury w Krzemienicy oraz dostawa wyposażenia; Gmina Boguchwała: przebudowa i rozbudowa budynku Lokalnego Ośrodka Kultury „RAZEM" w Niechobrzu oraz zakup niezbędnego wyposażenia; Gmina Chmielnik: rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Chmielniku; Gmina Głogów Małopolski: roboty budowlane w budynku Miejsko Gminnego Domu Kultury w Głogowie Małopolskim; Gmina Krasne: przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Krasnem oraz budynku, w którym obecnie znajduje się przedszkole, stanowiące bryłę składającą się z 2 segmentów; Gmina Lubenia: roboty budowlane w południowej części istniejącego budynku Urzędu Gminy Lubenia; Gmina Łańcut: roboty budowlane oraz zakup wyposażenia w budynku Ośrodka Kultury w Soninie; Gmina Miasto Łańcut: roboty budowlane budynku Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie; Gmina Miasto Rzeszów: rozbudowa i przebudowa oraz zakup wyposażenia dla filii Rzeszowskiego Domu Kultury przy ulicy Dębickiej 170 w Rzeszowie; Gmina Świlcza: przebudowa budynku Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Trzcianie oraz zakup wyposażenia do GCKSiR; Gmina Tyczyn: przebudowa zabytkowej kamienicy w Tyczynie. W ramach projektu wsparcie otrzyma 10 obiektów instytucji kultury oraz jeden obiekt zabytkowy.

Całkowita wartość:  36 162 497,80 zł

Wkład funduszy europejskich: 17 671 786,37 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.6 Kultura – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 
(RPO WP).

Lider projektu: Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Partnerzy: Gmina Boguchwała, Gmina Chmielnik, Gmina Czarna, Gmina Głogów Małopolski, Gmina Łańcut, Gmina Miasto Łańcut, Gmina Krasne, Gmina Lubenia, Gmina Miasto Rzeszów, Gmina Świlcza, Gmina Tyczyn.

******

Zakres rzeczowy Gminy Łańcut: Rozbudowa i nadbudowa budynku Ośrodka Kultury 
w Soninie

Efekty realizacji:

  1. Rozbudowa i nadbudowa budynku Ośrodka Kultury w Soninie połączona z częściową rozbiórką istniejącego obiektu. W ramach projektu w budynku znajdować się będą takie pomieszczenia jak: sala widowiskowa, sala prób i wystaw, punkt informacyjny, sala muzealno-wystawiennicza, biuro sołtysa (część niekwalifikowana), biuro kierownika ośrodka (częściowo koszt niekwalifikowany) biblioteka i czytelnia, kuchnia, szatnie,
  2. budowa instalacji sanitarnych; wodno-kanalizacyjnej, c.o., gazowej, elektrycznej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
  3. roboty wykończeniowe wewnętrzne (adaptacja hali sportowej na salę widowiskową) i elewacja budynku, wyposażenie pomieszczeń,
  4. urządzenie otoczenia obiektu.

 

Całkowita wartość: 6 514 917,72 zł

Dofinansowanie UE: 3 053 146,92 zł

 Obraz na stronie ok_sonina_wiz_2018.jpg