Obraz na stronie logo_uep.jpg

Projekt pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Łańcut”

Cel:

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Łańcut, dzięki której nastąpi redukcja zużycia energii końcowej o 5267,71 GJ.

Efekty realizacji:

Realizacja działań poprawiających efektywność energetyczną w 14 budynkach (o łącznej powierzchni użytkowej 8172,02 m2):

1)  Zespół Szkół w Albigowej - ocieplenie ścian i stropu, wymiana okien, remont instalacji c.o.

2)  Budynek Społeczny w Cierpiszu - ocieplenie ścian i stropów, wymiana drzwi, przebudowa instalacji c.o.

3)  Przedszkole Publiczne w Handzlówce - ocieplenie ścian i stropodachów, wymiana źródła ciepła.

4)  Ośrodek Kultury Kosina -ocieplenie ścian i stropu, wymiana luksferów na okno, wymiana drzwi.

5)  LKS Kosina -ocieplenie ścian i stropów, wymiana okien i drzwi, wykonanie instalacji c.o. Ponadto wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, zimnej i ciepłej wody użytkowej, gazowej, remont instalacji elektrycznej.

6)  Zespół Szkół w Kraczkowej

  1. GIMNAZJUM - ocieplenie ścian, wymiana okien i drzwi,
  2. SALA GIMNASTYCZNA Z ŁĄCZNIKIEM - ocieplenie ścian i stropodachu.

7)  LKS Kraczkowa - ocieplenie ścian i stropów, wymiana drzwi.

8)   Zespół Szkół w Rogóżnie - ocieplenie ścian i stropów, przebudowa instalacji c.o.

9)   Dom Strażaka w Rogóżnie – ocieplenie ścian i stropodachu, wymiana okien i drzwi, przebudowa instalacji c.o.

10)  LKS Sonina - ocieplenie ścian, stropu i stropodachu, wymiana okien i drzwi, remont instalacji c.o., wymiana kotła węglowego na gazowy, ponadto wykonanie nowego pokrycia dachu.

11)  OSP Sonina - ocieplenie ścian i stropodachu, wymiana drzwi.

12)  Budynek Wielofunkcyjny w Wysokiej - ocieplenie ścian i stropodachu, wymiana okien i drzwi, wymiana instalacji c.o.

13)  OSP Wysoka - ocieplenie ścian i stropów, wymiana instalacji c.o.

Całkowita wartość: 4 090 918,49 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 3 477 280,69 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP) działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków. 

Obraz na stronie termo_2017.png