Obraz na stronie logo_uep.jpg

Projekt pn. „Poprawa warunków kształcenia uczniów z terenu miejscowości Handzlówka poprzez budowę sali gimnastycznej, termomodernizację obiektów szkolnych oraz wyposażenie pracowni dydaktycznych”

Cel:

Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych dla 129 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Handzlówce poprzez budowę sali gimnastycznej, termomodernizację budynków oraz zakup wyposażenia pracowni matematycznej i przyrodniczej.

Efekty realizacji:

1)   Budowa dwukondygnacyjnego budynku sali gimnastycznej z łącznikiem. Na pierwszej kondygnacji zlokalizowane zostaną siłownia, sala do tenisa, zaplecze szatniowe, zaplecze higieniczno-sanitarne, kotłownia oraz wydzielona część przeznaczona dla lokalnego stowarzyszenia (część niekwalifikowana). Na drugiej kondygnacji znajdzie się sala gimnastyczna z pomieszczeniem magazynowym, sanitariaty, pomieszczenie socjalne.

2)     Termomodernizacja obiektów szkolnych:

  1. budynku Niepublicznego Gimnazjum poprzez wykonanie dociepleń ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji, docieplenie stropu, wymiana stolarki okiennej.
  2. budynku Szkoły Podstawowej poprzez wykonanie docieplenia stropu ostatniej kondygnacji.

3)    Wyposażenie pracowni matematycznej i przyrodniczej szkoły podstawowej w nowoczesny sprzęt ITC i materiały dydaktyczne.

Całkowita wartość: 3 115 889,52 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 690 369,68 zł  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP) poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna.

Inne zewnętrzne źródła finansowania:

Ponadto, na zadanie obejmujące budowę sali gimnastycznej z łącznikiem pozyskano 900 tys. zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pozostających w dyspozycji Ministerstwa Sportu i Turystyki

Obraz na stronie sala_handzl_2018st.jpg