Obraz na stronie prow.jpg

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Budowa drogi gminnej publicznej „Działy Wschodnie” w miejscowościach Kraczkowa i Cierpisz” mająca na celu poprawę warunków komunikacyjnych na terenie miejscowości Kraczkowa i Cierpisz poprzez budowę drogi gminnej na długości 2,665 km współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowita wartość zadania: 3 313 988,98 zł

Wysokość dofinansowania: 1 870 398,00 zł

Obraz na stronie dr_dzialwsch_2018.jpg