Logotypy ppgr CPPC

Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU
Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020

Beneficjent: Gmina Łańcut
Instytucja Pośrednicząca: Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Jednostka Realizująca: Urząd Gminy Łańcut
Wartość projektu: 74 999,25 zł
Wartość przyznanego grantu: 70 000,00 zł *
Okres realizacji: 03.2022 r. – 01.2023 r. *
* zgodnie z Umową o powierzenie grantu nr 955/2022

Opis projektu:

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Zakres rzeczowy projektu:

Zakres projektu obejmuje zakup 5 sztuk komputerów stacjonarnych oraz 23 sztuk laptopów.

Efekty realizacji projektu:

Dzięki realizacji zakresu rzeczowego projektu wsparciem objętych zostanie 28 uczniów.

banner na strone promujący PPGR

pgry22