Logotypy programu

„Cyfrowa Gmina”

Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU
Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020

Beneficjent: Gmina Łańcut
Instytucja Pośrednicząca: Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Jednostka Realizująca: Urząd Gminy Łańcut
Wartość projektu: 752 022,00 zł
Wartość przyznanego grantu: 660 780,00 zł *
Okres realizacji: 04.2022 r. – 09.2023 r. *
* zgodnie z Umową o powierzenie grantu nr 4650/3/2022

Opis projektu:

Celem zadania jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa dzięki poprawie dostępności infrastruktury i narzędzi informatycznych niezbędnych do świadczenia elektronicznych usług publicznych. Przedsięwzięcie w znacznym stopniu wzmocni i poprawi bezpieczeństwo cyfrowe, usprawni prace zdalną oraz obsługę petentów.

 Zakres rzeczowy projektu:

Zakres projektu obejmuje zakup sprzętu informatycznego oraz modernizację istniejącej infrastruktury informatycznej dla Urzędu Gminy Łańcut oraz jednostek mu podległych: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Centrum Oświaty Gminy Łańcut. Zostanie również wykonana diagnoza cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Łańcut.

banner na strone Cyfrowa Gmina