prow logojpg

Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Sonina poprzez budowę obiektów służących organizacji imprez plenerowych
wraz z zagospodarowaniem terenu

 

Cel operacji: Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury w miejscowości Sonina poprzez budowę sceny plenerowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia.

Efekty realizacji: W wyniku realizacji operacji powstanie drewniana zadaszona scena plenerowa z wydzielonym zapleczem sanitarnym oraz gastronomicznym. Wykonane zostaną instalacje: wodno-kanalizacyjna, elektryczna oraz fotowoltaiczna. Wokół sceny wykonane zostaną: utwardzenie terenu, alejki spacerowe, miejsca postojowe, zamontowane zostaną obiekty małej architektury tj. grill z wyposażeniem, ławki parkowe, kosze i oświetlenie. Pojawią się także nowe nasadzenia.

Całkowita wartość operacji: 664 000 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 347 670 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

scena plenerowa

scena plenerowa 10

scena plenerowa 8