zdalna szkoła logo

 „Zdalna Szkoła +

Projekt realizowany w ramach programu „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020” Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.

Cel: Zapewnienie uczniom sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalną edukację w Gminie Łańcut.

Opis projektu: Zakres rzeczowy projektu obejmuje: zakup sprzętu dla szkół i nieodpłatne użyczenie najbardziej potrzebującym uczniom z rodzin wielodzietnych, liczących co najmniej troje dzieci. 

Prognozowane rezultaty (efekty) projektu:

Z otrzymanego dofinansowania zakupionych zostanie 33 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem, które zostaną przekazane szkołom z terenu Gminy Łańcut.

Całkowita wartość projektu wynosi: 114 972,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 114 972,00 zł