rewitalizacja krzaki

„Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”

Cel:  ograniczenie istotnych problemów zidentyfikowanych w LPR na obszarach wyznaczonych do rewitalizacji w poszczególnych Gminach wchodzących w skład ROF.

W Gminie Łańcut projekt obejmuje:

 • Modernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Kosinie wraz ze zmianą i dostosowaniem pomieszczeń drugiego piętra i poddasza na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniora.
 • Utworzenie przestrzeni wspólnej w Kosinie mającej na celu zagospodarowanie terenu poprzez budowę sceny taneczno-widowiskowej, altany z grillem, wykonanie alejek spacerowych. Przestrzeń zostanie połączona z Domem Seniora poprzez utworzenie ścieżki spacerowej.
 • Modernizację Parku im. Franciszka Magrysia w Handzlówce poprzez odnowę głównego obiektu wraz ze sceną, zapleczem i podłogą taneczną, zagospodarowanie terenu oraz montaż obiektów małej architektury.
 • Utworzenie rekreacyjnej przestrzeni wspólnej w Wysokiej poprzez wykonanie nowych niecek basenowych (z wykorzystaniem istniejących), modernizację istniejącego zaplecza socjalno – sanitarnego oraz wykonanie instalacji solarnej. Dodatkowo wybudowany zostanie budynek zaplecza technologicznego do uzdatniania wody.

Zakończenie realizacji zakresu rzeczowego projektu – II kw. 2021 r.

Całkowita wartość projektu: 101 081 250,22 zł

Wkład funduszy europejskich: 62 769 599,65 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

Lider projektu: Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Partnerzy: Gmina Boguchwała, Gmina Czarna, Gmina Czudec, Gmina Głogów Małopolski, Gmina Krasne, Gmina Lubenia, Gmina Łańcut, Gmina Miasto Łańcut, Gmina Miasto Rzeszów, Gmina Świlcza, Gmina Tyczyn.

Całkowita wartość dla Gminy Łańcut: 7 799 774,65 zł

Wkład funduszy europejskich dla Gminy Łańcut:  4 419 794,72 zł

rewitalizacja 2020 02

rewitalizacja 2020 01

rewitaliz tabl 2020 01

 

 • 0
 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9