500 plus ulotka

 

Szczegółowe informacje na temat „Programu Rodzina 500 +” są udzielane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łańcucie, pokój nr 8 oraz 31, gdzie również można pobrać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Telefoniczne informacje udzielane są pod numerem 17 225 33 51, 17 225 67 74 oraz 17 225 80 49.

Wniosek (pobierz)

Oświadczenie dotyczące ustalenia państwa właściwego do wpłaty świadczeń rodzinnych (w przypadku przemieszczania się członków rodziny w granicach państw UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii) - pobierz