Informacja o punktach zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne

 

Prowadzący odzysk odpadu o kodzie 020104 w latach 2016-2018

1.KOLTEX RECYKLING S.C. MARCIN MITURA, URSZULA MITURA, ul. Kilińskiego 4,
36-100 Kolbuszowa

2. "EURO-EKO” Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec

3. REMONDIS Medison Rzeszów Sp. z o.o. (dawniej: Firma Usługowo-Handlowa "EKO-TOP" Sp. z o.o.), ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów

4. WIBO JZ Sp. z o.o. (PUHP  Jerzy Zając) Wola Mielecka 1A, 39-300 Mielec

 

Prowadzący zbieranie odpadu o kodzie 020104 w latach 2016-2018

1. Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk

2. TRANSPRZĘT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zabłotce 51, 38-500 Sanok

3. "DEZAKO" Sp. z o.o., ul. Rzeszowska14, 39-200 Dębica