Centrum Oświaty Gminy Łańcut
Adres: 37-100 Łańcut, Wysoka 49


e-mail: 

www: www.gminalancut.pl

DYREKTOR
Wojciech Dudek

 
 
Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
Wojciech Dudek Dyrektor 17 225 63 63
Janina Pelc Główny księgowy 17 225 63 63
Agnieszka Wrona Specjalista ds. kadr 17 249 90 84
Marzena Hołub Specjalista ds. płac 17 225 87 70
Magdalena Nowak Specjalista ds. płac 17 225 87 70
Monika  Łyszczek Specjalista ds. księgowości 17 226 17 55
Justyna Grad Starszy referent ds. księgowości 17 226 17 55
Aneta Kula Starszy referent ds. księgowości 17 225 64 87
Krzysztof Babka Specjalista ds. BHP 17 226 17 91
Marek Jucha Inspektor ds. ochrony danych osobowych 17 226 17 91

ZADANIA

- prowadzenie spraw organizacyjnych i kadrowych COGŁ, przedszkoli, szkół podstawowych.
- prowadzenie spraw w zakresie gospodarki finansowej przedszkoli, szkół podstawowych

- organizowanie i prowadzenie spraw inwestycyjnych i remontowych w obsługiwanych 
jednostkach.

__________________________________________________________________________________________________

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łańcut:

http://bip.gminalancut.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-251

__________________________________________________________________________________________________

Wnioski do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minis

Wniosek rodzica (opiekuna prawnego) o zorganizowanie dowozu ucznia niepełnosprawnego

Rachunek do umowy o zwrot kosztów przewozu samochodem osobowym ucznia niepełnosprawnego

Rachunek do umowy o zwrot kosztów przewozu środkami publicznego transportu zbiorowego

Wniosek o zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów

 

Raporty:

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Łańcut w roku szkolnym 2019/2020

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Łańcut w roku szkolnym 2018/2019

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Łańcut w roku szkolnym 2017/2018

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Łańcut w roku szkolnym 2016/2017

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Łańcut w roku szkolnym 2015/2016

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Łańcut w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Łańcut w roku szkolnym 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Łańcut w roku szkolnym 2012/2013

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Łańcut w roku szkolnym 2011/2012

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Łańcut w roku szkolnym 2010/2011

 

Uchwały:

Uchwała Nr XXI/296/20 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom dodatków

Uchwała Nr XXI/297/20 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2021/2022

Uchwała Nr XXI/299/20 w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Łańcut

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pracownicza Kasa Zapomogowo Pożyczkowa 

 

Deklaracja Przystąpienia do PKZP (pobierz)

Wniosek o udzielenie pożyczki PKZP (pobierz)

Wniosek o skreślenie z listy członków PKZP (pobierz)