O B W I E S Z C Z E N I E 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

z w o ł u j ę

  

XII  SEJĘ  RADY  GMINY  ŁAŃCUT

która odbędzie się dnia 5 sierpnia 2019 r. o godz.  9.00  w  Ośrodku Kultury
w Soninie

 

 PORZĄDEK OBRAD SESJI:

  1. Otwarcie obrad XII Sesji Rady Gminy Łańcut.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2019 r.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łańcut oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowych Publicznych Gimnazjów w Albigowej, Głuchowie, Kosinie, Kraczkowej, Soninie i Wysokiej.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Wysokiej wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w pięcioletnie Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej.
  5. Sprawy różne i pytania bieżące.

 

Przewodniczący Rady Gminy Łańcut 

 Paweł Dąbek

 

UG Łańcut