Wójt Gminy Łańcut podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z terenu Gminy Łańcut przeznaczonych do użyczenia.

Treść wykazu - załącznik do Zarządzenia Nr 77/19 (pobierz)

UG Łańcut