INFORMACJA

Zakład  Gospodarki  Komunalnej  Gminy  Łańcut z/s w Soninie 
informuje  mieszkańców  Gminy  Łańcut  że:

odczyty  wodomierzy  w  miesiącu  lipcu  będą  prowadzone przez inkasentów:

Ø  od 01.07.2019r. w miejscowości  Rogóżno;
Ø  od 03.07.2019r. w miejscowości  Kosina;
Ø  od 10.07.2019r. w miejscowości  Sonina.
UG Łańcut