Dzisiaj w Urzędzie Gminy Łańcut wójt Jakub Czarnota podpisał umowę na wykonanie projektu nowej sali gimnastycznej w Rogóżnie. Przy podpisaniu obecny był również radny Tomasz Harpula. Wykonawca podczas wizyty w Rogóżnie opowiedział o wstępnej koncepcji projektu Barbarze Wiśniewskiej - dyrektor Zespołu Szkół. Wykonawca Piotr Frosztęga z Krakowa ma czas na realizację zadania do końca listopada br. Koszt wykonania projektu to prawie 54 tys. zł.

- Przy szkole mamy już stadion, boisko wielofunkcyjne, siłownię plenerową i plac zabaw. Brakuje nam tylko sali gimnastycznej z prawdziwego zdarzenia. Po jej wybudowaniu będziemy mieć przy szkole piękne zaplecze sportowo-rekreacyjne – cieszy się dyrektor Barbara Wiśniewska

Nowa sala gimnastyczna o wymiarach ok. 40x18 m zostanie połączona z budynkiem Zespołu Szkół. Budowa obiektu wraz z zapleczem sanitarnym i technologicznym oraz wykonanie wszystkich niezbędnych instalacji rozpocznie się niezwłocznie po zabezpieczeniu środków w budżecie gminy.

- Koncepcja sali nieco odbiega od pierwotnych założeń. Obiekt będzie większy niż przewidywały to plany z 2018 r. By móc zrealizować inwestycje, konieczne było nabycie gruntów od prywatnych właścicieli – mówi wójt Jakub Czarnota. Wójt podkreśla też, że hala będzie zaprojektowana i wybudowana w taki sposób, by mogła pełnić funkcję zaplecza dla piłkarzy „Szarotki” Rogózno, a także by mogli skorzystać z niej wszyscy mieszkańcy Rogóżna.

Prace projektowe przewidują zagospodarowanie dotychczasowej małej sali, w której jeszcze odbywają się zajęcia wychowania fizycznego. W przyszłości będzie się tam mieścić świetlica oraz jedna z pracowni.

Obraz na stronie rogozno_sala_01.jpg

Obraz na stronie rogozno_sala_02.jpg

Obraz na stronie rogozno_sala_03.jpg

UG Łańcut