Obraz na stronie logo_min.pngObraz na stronie logo_rb.jpg

„Edukacja na rzecz bezpieczeństwa w Gminie Łańcut”

Wójt Gminy Łańcut 8 lipca 2019 r. podpisał porozumienie w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Edukacja na rzecz bezpieczeństwa w Gminie Łańcut”. Zadanie realizowane jest w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

W ramach zadania zaplanowano przeprowadzenie warsztatów dla uczniów szkół podstawowych
z zakresu agresji, cyberprzemocy (w tym bezpiecznego korzystania z telefonów komórkowych
i internetu) oraz uzależnień od substancji psychoaktywnych. Zostaną również zorganizowane szkolenia dla rodziców uczniów oraz spotkanie szkoleniowe dla Seniorów. Na koniec zaplanowano debatę podsumowującą z udziałem przedstawicieli instytucji działających w obszarze wspierania działań na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska szkoły i społeczności lokalnej.

Planowany całkowity kosz zadania to prawie 87 tys. zł, z czego dofinansowanie stanowi ponad 75 tys. zł (dotacja celowa z budżetu państwa). Warsztaty rozpoczną się już we wrześniu br., a zakończenie realizacji projektu to koniec roku.

UG Łańcut