Wójt Gminy Łańcut przedstawia raport obejmujący podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim oraz zaproszenie do debaty nad ww. dokumentem.

Raport o stanie gminy za 2022 r. (pobierz)

Uzupełnienie do raportu za 2022 r. (pobierz)

Zgłoszenie do udziału w debacie (pobierz)

Formularz zgłoszenia (pobierz)