klub seniora loga koniecznie

W połowie maja rozpoczął swoją działalność Klub Seniora Gminy Łańcut. Klub funkcjonuje przez 3 dni robocze w tygodniu, po 5 godz. od 11.00 do 16.00. Klub zapewnia organizację czasu wolnego, zajęcia informacyjno-edukacyjne, zajęcia z arteterapii, zajęcia rekreacyjno-sportowe, wyjścia rekreacyjno-kulturalne, wycieczki. Zostało ostatnie wolne miejsce. Zapraszamy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Ośrodku Opieki Dziennej w Wysokiej lub w Biurze Projektu (w Urzędzie Gminy Łańcut) – pod nr. tel. 781 600 708 lub 17 224 60 92.

Funkcjonowanie Klubu jest możliwe dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego. Klub jest częścią projektu POGODNY SENIOR edycja II – Ośrodek Opieki Dziennej i Klub Seniora.

klub seniora 2

klub seniora 1