sala sonina 1

23 stycznia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Soninie wójt gminy Łańcut Jakub Czarnota podpisał umowę z wykonawcą – firmą Eurobud – na budowę sali sportowej. 

Według projektu zakres zadania ma objąć budowę sali wraz z zapleczem i kompletnym wyposażeniem. Sala będzie się mieścić przy budynku szkoły podstawowej. Obiekt ma mieć dwie kondygnacje. Będzie posiadał boisko do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, halowej piłki nożnej wraz z pomieszczeniami skomunikowanymi z klatką schodową i windą. Projekt inwestycji uwzględnia też elementy zagospodarowania terenu, przebudowę oraz budowę nowej infrastruktury technicznej. Uzupełnienie inwestycji stanowić będzie przebudowa budynku szkoły w zakresie pomieszczeń stołówki. Na kondygnacji częściowo podpiwnicznej zlokalizowano salę wielofunkcyjną przystosowaną do prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki dla dzieci, aerobiku itp., a także elementy siłowni oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Kondygnacja pierwszego piętra to widownia, dodatkowe pokoje dydaktyczne i magazynowe na sprzęt sportowy i pomoce naukowe. Obiekt połączony będzie z istniejącym budynkiem szkoły. Posiadał będzie osobne wejścia powiązane funkcjonalnie łącznikiem, w którym zlokalizuje się szafki szatniowe. Budynek wyposażony będzie w wentylację mechaniczną i energooszczędne oświetlenie. Obiekt ma być przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami.

Koszt inwestycji wyniesie ponad 7,7 mln zł, z czego ponad 6,5 mln to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład „Program Inwestycji Strategicznych”.

Sala ma być gotowa końcem maja 2024 roku.

W podpisaniu umowy oprócz wójta i przedstawicieli firmy Eurobud uczestniczyli: poseł Kazimierz Gołojuch, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Łukasz Bielecki, radni gminy – Barbara Czechowicz, Ryszard Krauz i Beata Wójcik oraz przedstawiciele rady rodziców i rady pedagogicznej.