Prosi się mieszkańców, którzy złożyli wnioski o preferencyjny zakup węgla i nie dokonali wpłaty, o dokonywanie wpłat w Banku Spółdzielczym w Łańcucie, placówkach kasowych BS na terenie gminy (Albigowa, Handzlówka, Kosina, Kraczkowa) lub internetowo na nr konta: 74 9177 0008 2001 0011 2628 0003 wpisując w tytule: imię, nazwisko oraz adres osoby składającej wniosek o preferencyjny zakup węgla,  w wysokości:  

za 1 tonę        - 1.950,00 zł

za 1,5 tony      - 2.925,00 zł

Termin dostawy uzależniony będzie od daty wpłaty, a także od terminów dostaw węgla z kopalni.

W przypadku rezygnacji z zakupu lub zmiany ilości zamówionego węgla należy złożyć w Urzędzie Gminy lub mailowo na adres: pisemne oświadczenie wnioskodawcy.

Dodatkowe informacje pod numerami telefonów: 17 225 66 57, 17 225 26 79

Urząd Gminy Łańcut