Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Głuchów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Treść ogłoszenia RZP.6721.2.2022 (pobierz)

Link do ogłoszenia