pogodny senior ed2 2022v1

 

Od 4 stycznia 2023 r. do 18 stycznia 2023 r. potrwa rekrutacja do Ośrodka Opieki Dziennej w Wysokiej.

W Ośrodku Seniorzy będą mieć zapewniony 8 godzinny pobyt od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30. Oferta obejmuje: posiłki, napoje, dowóz do i z ośrodka, dzienne usługi opiekuńcze, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia z arteterapii, zajęcia rekreacyjno-sportowe, wyjścia rekreacyjno-kulturalne, wycieczki.

Kto może zostać uczestnikiem projektu?

- osoby zamieszkałe na terenie Gminy Łańcut

- osoby w wieku powyżej 60 lat

- osoby nieaktywne zawodowo

- osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (na podstawie zaświadczenia lekarskiego).

Dalsze funkcjonowanie Ośrodka jest możliwe dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dodatkowo w ramach projektu utworzony zostanie Klub Seniora.

Szczegółowe informacje – warunki i szczegóły dotyczące rekrutacji - można uzyskać w Ośrodku Opieki Dziennej w Wysokiej lub w Biurze Projektu (w Urzędzie Gminy Łańcut) – pod nr. tel. 781 600 708 lub 17 224 60 92.

 

Wymagane dokumenty do pobrania (PDF):

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

1_FORMULARZ REKRUTACYJNY

1a_Oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania

1b_Zaświadczenie lekarskie

1c_Oświadczenie dotyczące samodzielnego zamieszkania

1d_Oświadczenie dotyczące dochodu

2_KARTA OCENY

3_DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

4_OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU (przetwarzanie danych)

5_OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

6_OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSPARCIA TOŻSAMEGO