Informuje się, że wnioski o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego w Ośrodkach Kultury na terenie gminy Łańcut będą przyjmowane do dnia 10.11.2022 r. (czwartek) do godz. 15:00.

Ww. wnioski będą przyjmowane nadal w Urzędzie Gminy Łańcut od 14 listopada br. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.