Od 4 listopada od 7:00 do 15:00 w Urzędzie Gminy Łańcut i Ośrodkach Kultury w Albigowej, Cierpiszu, Głuchowie, Handzlówce, Kosinie, Kraczkowej, Rogóżnie, Soninie i Wysokiej przyjmowane będą wnioski na zakup węgla.

Do zakupu uprawniona będzie osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która jest uprawniona do pobrania dodatku węglowego. W ramach zakupu preferencyjnego można będzie nabyć maksymalnie 1,5 tony węgla w terminie do 31.12.2022 r. oraz taką samą ilość od 1.01.2023 r. do 30.04.2023 r.

W chwili obecnej nie można podać terminu rozpoczęcia sprzedaży węgla przez gminę, gdyż jest to uzależnione od podmiotu wprowadzającego węgiel do obrotu. Podmiot właściwy dla Gminy Łańcut zostanie wskazany przez Ministerstwo Aktywów Państwowych.
 
Urząd Gminy Łańcut w porozumieniu z podmiotami zewnętrznymi przygotowuje też miejsce sprzedaży. Po dopełnieniu wszelkich niezbędnych procedur z tym związanych informacje dotyczące tej kwestii będą niezwłocznie podane do publicznej wiadomości.

WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO – pobierz doc.; pobierz PDF