Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgodnie z Regulaminem naboru wniosków, publikuje listy rankingowe dla odbiorców „indywidualnych” w zakresie kotłów gazowych i kotłów na biomasę w IV uzupełniającym naborze wniosków: link