Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzania: VI ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT, PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO VI ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT.

Szczegółowe informacje znajdują się na https://bip.gminalancut.pl/article/obwieszczenie-rzp672012022?m=3&l=2