Powiatowe Centrum Zarządzania 

Kryzysowego w Łańcucie

OW-I.5533.49.2022

Łańcut, 10 czerwca 2022 r.

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

Biuro Prognoz Hydrologicznych, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie ostrzega przed zjawiskiem, jakie może wystąpić na terenie powiatu łańcuckiego:

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień zagrożenia: 1 (w skali 3 stopniowej)

Ważność: od godz. 12:00 dnia 10.06.2022 r. do godz. 00:00 dnia 11.06.2022 r.

Zlewnia: Wisłoka

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich). 

Czas wydania: godz. 0801 dnia 10.06.2022 r.

Dyżurny synoptyk hydrolog: Artur Franczyk

W związku z powyższym proszę o jak najszersze poinformowanie miejscowej ludności o przewidywanym zjawisku, a o ewentualnie zaistniałych zdarzeniach i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łańcucie tel. 17 225 31 77, 669 500 181, fax. 17 225 82 74, e-mail:

Powiatowe Centrum Zarządzania

Kryzysowego w Łańcucie

Edyta Urban