Dnia 07.06.2022 r. został rozstrzygnięty Gminny Konkurs Profilaktyczny ,,Świat bez nałogów” organizowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łańcucie.

Konkurs adresowany był do uczniów i uczennic szkół podstawowych. Cieszył się dużym zainteresowaniem. Łącznie wpłynęło 21 prac. Były one oceniane zgodnie z wytycznymi określonymi w regulaminie konkursu.

Komisja konkursowa w składzie:

- Pani Marta Zięba-Kuźniar – Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie

- Beata Wójcik – przewodnicząca GKRPA

- Małgorzata Kuca – sekretarz GKRPA

- Anna Borcz – członek GKRPA

- Beata Lew – członek GKRPA

- Ireneusz Tarała – członek GKRPA

- Grzegorz Szacki – członek GKRPA

wyłoniła następujących laureatów:

 

kategoria:  klasa I-III

1. Marlena Mach – kl. II b – SP Kosina – I miejsce

2. Michalina Szczepańska – kl. II b - SP Kosina – II miejsce

3. Kornelia Pelc – kl. III – ZS Rogóżno – III miejsce

4. Amelia Cwynar – kl. 2b –SP Kosina – wyróżnienie

5. Emilia Tomaszek – kl. III ZS Rogóżno  - wyróżnienie

6. Bartosz Chuchro – kl.III ZS Rogóżno - wyróżnienie

7. Lena Korniluk – kl. III ZS Rogóżno – wyróżnienie

8. Lena Siłka – kl. II SP Kosina - wyróżnienie

 

Kategoria:  klasa IV –VI

1. Aleksandra Gaweł – kl. IV  ZS-P Albigowa – I miejsce

2. Natalia Czajka – kl. IV b SP Wysoka - wyróżnienie

3. Maria Panek – kl. IV ZS-P Albigowa – wyróżnienie

 

Kategoria: klasa: VII-VIII

1. Joanna Wrona – kl. VII ZS-P Albigowa – I miejsce

2. Marlena Kusz - kl. VII ZS-P Albigowa – wyróżnienie

3. Gabriela Maślanka – kl. VII Z S–P Albigowa – wyróżnienie

4. Milena Cyprys - kl. VII ZS–P Albigowa – wyróżnienie

Laureaci konkursu oraz wyróżnione dzieci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Wręczenie nagród odbędzie się 24 czerwca 2022 r. w trakcie zakończenia roku szkolnego 2021/22.

Wszystkim dzieciom oraz nauczycielom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i życzymy dalszych sukcesów z plastyczną przygodą.

Opracowała:

Beata Lew

 

swiat bez nalogow 1

swiat bez nalogow 2

swiat bez nalogow 3