Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Łańcut dla budowy linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Łańcut-Pruchnik - https://bip.gminalancut.pl/article/ogloszenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-na-terenie-gminy-lancut-dla-budowy-linii-elektroenergetycznej-110-kv-relacji-lancut-pruchnik?m=3&l=2