loga cyfrowa gmina 
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

Jeszcze w tym półroczu gmina otrzyma 660.780,00 zł na realizację projektu związanego z zakupem sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy i jednostek podległych w ramach konkursu grantowego „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

Celem zadania jest poprawa dostępności infrastruktury i narzędzi informatycznych niezbędnych do świadczenia elektronicznych usług publicznych, poprzez zakup sprzętu informatycznego oraz modernizację istniejącej infrastruktury informatycznej. Zaplanowane przedsięwzięcie w znacznym stopniu wzmocni i poprawi bezpieczeństwo cyfrowe, usprawni prace zdalną oraz obsługę petentów.