Sprawy dotyczące odśnieżania dróg gminnych proszę zgłaszać pod nr tel. 727 476 169