Rozporządzenie nr 3 Wojewody podkarpackiego w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa podkarpackiego

Treść rozporządzenia (pobierz pdf)