Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie informuje, że od dnia 20 stycznia 2022 roku do 28 lutego 2022 roku trwać będzie kwalifikacja rodzin i osób do otrzymywania żywności
z PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Podprogram 2021.
Kryterium dochodowe do otrzymania pomocy:
- na 1 osobę w rodzinie wynosi 1320 zł
- dla osoby samotnej wynosi - 1707, 20 zł
Wydawanie żywności dla wszystkich mieszkańców gminy Łańcut ponownie realizowane będzie w miejscowości Wysoka 49 (garaże ZS Wysoka).
Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy żywnościowej prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie ul. Mickiewicza 2A lub kontakt telefoniczny: 17 225 81 90, 17 225 69 14. 17 225 33 51; e-mail:
Dyrektor GOPS Łańcut
Marta Zięba-Kuźniar
 
Kwalifikacja PCK