ZAWIADOMIENIE         

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 poz. 1372 z późn. zm.) oraz Statutu Sołectwa

ZWOŁUJĘ ZEBRANIE WIEJSKIE

we wsi HANDZLÓWKA

które odbędzie się w Ośrodku Kultury, dnia 27 stycznia 2022 r. (CZWARTEK) o godz. 18:00.

PORZĄDEK  ZEBRANIA

  • Otwarcie Zebrania.
  • Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Handzlówka na lata 2021-2025.

Ze względu na ważność omawianych spraw prosi się mieszkańców wsi o liczny udział w zebraniu wiejskim.  

SOŁTYS WSI HANDZLÓWKA