Wójt Gminy Łańcut podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z terenu Gminy Łańcut przeznaczonych do sprzedaży w msc. Sonina

Wykaz nieruchomości (pobierz pdf)