Drukuj

indeks

 

Gmina Łańcut w roku 2022 realizuje Program  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  - „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - Edycja 2022

Program dofinansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego

Wartość dofinansowania wynosi: 283 600 zł

Całkowita wartość: 289 272 zł

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Uczestnikami Programu mogą być:

Zgodnie z wytycznymi Projektu osoba niepełnosprawna ma możliwość samodzielnego wskazania osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta. W godzinach realizacji usług asystenta osoba niepełnosprawna nie może korzystać z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Zgłoszenie osób chętnych do świadczenia usług asystenta osoby niepełnosprawnej następuje na podstawie tzw. Karty zgłoszenia do programu (plik do pobrania) wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Wsparcie w ramach Programu jest bezpłatne i skierowane do mieszkańców gminy Łańcut.

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi udziału w projekcie, które zamieszone zostały na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022.

Osoby zainteresowane  prosimy o kontakt z pracownikami GOPS w Łańcucie:

Krzysztof Pomykała

Katarzyna Ruszel

telefon: 17 225 81 90  wew 131
e-mail:

O przyjęciu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń

NABÓR TRWA DO DNIA 31.01.2022 r.

 

AKTUALIZACJA 9.02.22, godz. 13:03

Nabór został wydłużony do 22 lutego 2022 r.

 

Karta zgłoszenia

Karta realizacji usług

Oświadczenie o korzystaniu z innej pomocy

 
Oświadczenie o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw

Oświadczenie o wskazaniu asystenta
 
Oświadczenie rodzica osoby nieletniej
 
Klauzula informacyjna

Klauzula RODO

PLAKAT 3