Wójt Gminy Łańcut informuje, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Łańcut znajduje się w Rakszawie.

Adres: 37-111 Rakszawa 507 (za budynkiem Urzędu Gminy w Rakszawie)

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00 oraz w pierwszą sobotę miesiąca od 9:00 do 13:00

Telefon: 17 2249253, 172249327

 

PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów:

- opakowania ze szkła

- opakowania z papieru i tektury

- papier

- opakowania z tworzyw sztucznych

- drewno

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

- zużyte baterie i akumulatory

- meble i inne odpady wielkogabarytowe (w ilości 300 kg/rok dla jednego gospodarstwa)

- zużyte opony z samochodów osobowych (4 sztuki/rok dla jednego gospodarstwa)

- szkło okienne

- gruz budowlany i inne odpady budowlane i rozbiórkowe (w ilości do 500 kg/rok dla jednego gospodarstwa)

- popiół i żużel paleniskowy

- drewno zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

- przeterminowane leki i chemikalia

- farby, opakowania po farbach i substancjach niebezpiecznych

- oleje przepracowane

- opakowania wielomateriałowe

- metale

- odpady tekstyliów i odzieży

- odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek

 

Transport odpadów

Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciel nieruchomości zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt.