loga

Gmina Łańcut zrealizowała projekt pn. „Poznajemy lokalne dziedzictwo poprzez wydanie publikacji oraz organizację wydarzeń promujących obszar LGD Ziemia Łańcucka”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objęte PROW na lata 2014-2020.

W ramach projektu powstały cztery foldery, które zawierają:     

- informacje o znanych postaciach (folder „Śladami niezwykłych mieszkańców”),

- informacje o szlakach rowerowych, ścieżkach spacerowych i edukacyjnych (folder „Śladami miejsc wyjątkowych” ),

- przepisy, udostępnione przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łańcucka” (gminy: Łańcut, Białobrzegi, Grodzisko Dolne, Rakszawa, Żołynia), na tradycyjne lokalne potrawy (folder „Śladami tradycji i smaku”).

- informacje na temat historii i zabytków terenu LGD "Ziemia Łańcucka" (folder "Śladami historii i zabytków").

poznajemy lokalne dziedzictwo 2

 

Zorganizowane zostały także cztery wydarzenia.

15 sierpnia br. odbył się Festyn Międzypokoleniowy w Kosinie, na którym nie brakowało atrakcji dla najmłodszych, konkursu historycznego z nagrodami oraz scenki opowiadającej historię zasłużonych dla obszaru LGD ludzi.

poznajemy lokalne dziedzictwo 1

25 września na stadionie w Wysokiej odbył się Piknik kulinarny z tradycją. Częścią imprezy była prezentacja i degustacja przysmaków przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu LGD „Ziemia Łańcucka” oraz konkurs z nagrodami na najciekawszy przysmak piknikowy. Nie zabrakło darmowych dmuchańców, zabaw z animatorami i występów artystycznych.

poznajemy lokalne dziedzictwo 4

Kolejnym wydarzeniem był Spacer przez Handzlówkę. 2 października na stadionie w Handzlówce zebrali się miłośnicy zwykłych spacerów i nordic walking. Impreza połączona była z zabawami i pogadankami na temat walorów turystycznych i krajobrazowych poszczególnych gmin należących do LGD „Ziemia Łańcucka”. Były także konkursy z nagrodami i atrakcje dla najmłodszych.

poznajemy lokalne dziedzictwo 3

14 grudnia w Ośrodku Kultury w Soninie odbyła się wystawa historyczna, z konkursem dla uczniów szkół podstawowych, z nagrodami. Wystawa przedstawiała zabytki z terenu Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Łańcucka" – gminy: Łańcut, Rakszawa, Białobrzegi, Żołynia, Grodzisko Dolne

poznajemy lokalne dziedzictwo 5