Wójt Gminy Łańcut podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z terenu Gminy Łańcut przeznaczonych do użyczenia w msc. Kraczkowa

Załącznik do Zarządzenia Nr 140/21 - wykaz (pobierz)