Stowarzyszenie ROF informuje, że w dniu dzisiejszym (29.10.2021 r.), zgodnie z Regulaminem naboru wniosków, opublikowane zostały na stronie https://rof.org.pl/listy-uczestnikow-projektu-wymiana-zrodel-ciepla-na-terenie-rof/ następujące Listy rankingowe w III naborze uzupełniającym dla  wniosków zakwalifikowanych do projektu:

  • Lista podstawowa dla odbiorców „indywidualnych" – wnioski uszeregowane wg ilości uzyskanych punktów,
  • Lista podstawowa dla odbiorów „indywidualnych" – wnioski uszeregowane w podziale na Gminy (dla ułatwienia identyfikacji).