Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie informuje, że rozpoczął się nabór wniosków do rządowych programów pn. ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz ,,Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022. Programy mają na celu wsparcie członków rodzin lub opiekunów w codziennych obowiązkach sprawujących bezpośrednią opiekę nad: dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Szczegółowe informacje:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1295,program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1299,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022

 

Wszystkie osoby chętne do udziału w projekcie zapraszamy do kontaktu z tutejszym Ośrodkiem pod nr tel. 17 225 69 14 do 20 października 2021 r.

 

programy rzadowe