Województwo Podkarpackie uruchomiło Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej, który dostępny jest na stronie internetowej Strona główna | Muzeum Dziedzictwa Kresów (kresymuzeum.pl).

Portal powstał w celu nowoczesnej prezentacji wyjątkowego i bogatego dziedzictwa kulturowego i historycznego Kresów dawnej Rzeczypospolitej. Zawiera ciekawe zasoby muzealne i pamiątki dot. dziedzictwa Kresów przetworzonych do formy cyfrowej wg najnowocześniejszych metod digitalizacji, w tym formie 3D i obrotowej.