UWAGA !!!

W związku ze zwiększonym rozbiorem wody na Stacji Uzdatniania Wody w Głuchowie, Zakład Gospodarki Komunalnej w Soninie prosi mieszkańców Soniny i Wysokiej o sprawdzenie, czy na swoich posesjach nie występuje podmoknięcie gruntu, czy nie słychać szumu wody w rurach wodociągowych lub czy nie pojawiła się woda w piwnicach, kotłowniach. Prosimy również o zwrócenie szczególnej uwagi na niezamieszkałe domy z sąsiedztwa.

W przypadku zauważenia wyżej wymienionej sytuacji prosimy o zgłoszenie do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Soninie.

 

ZGK Gminy Łańcut