Gmina Łańcut realizuje projekt pn."Poznajemy lokalne dziedzictwo poprzez wydanie publikacji oraz organizację wydarzeń promujących obszar LGD Ziemia Łańcucka" w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020.

W ramach projektu powstaną 4 foldery promujące obszar LGD Ziemia Łańcucka. Pierwszy z nich - o znanych postaciach zaprezentowany zostanie podczas Międzypokoleniowego festynu rodzinnego, który odbędzie się 15 sierpnia 2021 r. o godz. 15:00 w Kosinie. Zapraszamy serdecznie.

festyn rodzinny kosina 2021 A3 v1.4 1